Ochranowske hesło tuteho lěta:

Ja wěrju, pomhaj mojej njewěrje!

Mk 9,24

Hrono měsaca:

Ja so tebi dźakuju, zo sym tak krasnje sčinjeny; krasne su twoje skutki, to moja duša spóznaje. (Ps 139,14)


Ochranowske hesło za štwórtk, 13. awgusta/žnjenca 2020, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Přez jeho rany smy my wuhojeni.

Jez 53,5

Jezus dyrbješe wumrěć za lud, a nic jenož za lud, ale tež, zo by Bože rozpróšene dźěći zhromadźił.

Jan 11,51–52

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: 1 Kor 9,16–23 + Mk 6,30–44